[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Paderewskiego w Świnoujściu woj. zachodniopomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2013 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój 100, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Witosa 2D, 72-600 Świnoujście, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:Prawo własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni 42,00 m2, znajdującego sie w miejscowości Świnoujście przy ulicy Witosa. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 142/10.000 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiag Wieczystych. Do lokalu mieszkalnego  przynależy pomieszczenie przynależne piwnica o powierzchni 3,06 m2. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w technologii wielkiej płyty. Jest to budynek kilku - klatkowy, IV piętrowy, wielorodzinny. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Dach płaski pokryty papą na lepiku po remoncie, obróbki blacharskie w dobrym stanie. Budynek ocieplony - nowa elewacja. Pomieszczenia wspólne - klatka schodowa czysta. Lokal mieszkalny nr 14 znajduje się na IV piętrze i składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny.

Suma oszacowania wynosi 144 103,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 077,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 410,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Jolanta Cybułka

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12, Świnoujście, 72-600 Świnoujście

tel. 91 3212124 / fax. 91 3212124

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/70771

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 108.077,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie