[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej w Sokołowie Podlaskim woj. mazowieckie

Opis

                                                

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. J. Bosco 4, na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:  

25 lipca 2013 o godz. 13:00 

w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilny sala nr  1 przy ul. ks. Bosco 3 w Sokołowie Podl. odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A 

nieruchomości opisanej jako: 

Lokal mieszkalny  przy ul. Parkowej w Sokołowie Podl. o pow. 34 mkw.(niezamieszkały)  Prawem związanym z własnością lokalu jest udział 1/4 części w nieruchomości wspólnej t.j. własności działki gruntu oraz częściach wspólnych budynku i jego urządzeń Lokal posiada założoną księgę wieczystą IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                22.626,00zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania             16.969,50zł

Wysokość rękojmi wynosi                                                           2.262,60zł

 

    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy SR w Węgrowie tel. (25) 781-23-33. 

Podstawa : obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76575

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 16.969,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie