[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Prostej w Wyszkowie woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 17.07.2013r. o godzinie 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Wyszków, ul. Prosta 9. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 36,30 m2 położony  na  trzecim  piętrze  w  budynku  wielorodzinnym pięcio -kondygnacyjnym składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Jest to lokal środkowy, nie przylegający do ściany szczytowej.Lokal ma założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie. 

Suma oszacowania wynosi 153.500,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 115.125,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 15.350,00PLN. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: 32124056311111000050863961

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński Adres kancelarii komornika: ul. Daszyńskiego 21, 07-200 Wyszków, tel.: 29 7425077

EMAIL: wyszkow@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 115.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie