[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Rapackiego w Radomiu woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Paweł Podeszwa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2013 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Adama Rapackiego, 26-600 Radom, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 184 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0254 7370.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu  Paweł Podeszwa Kancelaria Komornicza, Partyzantów 5/7/9, Radom, 26-600 Radom tel. 48 360 13 53 / fax. 48 360 13 53.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/75726

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 138.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie