[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej w Żyrardowie woj. mazowieckie

Opis

                                                                                                               

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński ogłasza że: w dniu 16-05-2013r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja: własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego typu M-2 o pow. 28,10m2 położonego pod adresem: 96-300 Żyrardów, Spółdzielcza 50, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   103 400,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy oszacowania i wynosi 77 550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 340,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika nr: 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

KS PRZY S.R. W ŻYRARDOWIE MARIUSZ BIEŻUŃSKI

AL.PARTYZANTÓW 7  96-300 ŻYRARDÓW, TEL.: 046 8542033, MAIL: ZYRARDOW.BIEZUNSKI@KOMORNIK.PL

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 77.550,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie