[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul Środkowej w Żyrardowie woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) ogłasza, że: w dniu 24-05-2013r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3 w sali nr 104, odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego typu M-3 o powierzchni 47,80m2 położonego na IV piętrze w II klatce pod adresem: 96-300 Żyrardów, ul. Środkowa 41/43, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   151 600,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy oszacowania i wynosi 113 700,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 160,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Mariusz Bieżuński

Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów

tel. 046 854-20-33 fax: (46) 854-20-32

e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl

http://mariusz-biezunski.izbalodzka.pl/

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/57283

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 113.700,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie