[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wittenberga w Żyrardowie woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 18.10.2013r. o godzinie 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie, ul. Partyzantów 3 w Sali nr 104 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:  Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą położonego pod adresem 96-300 Żyrardów 1, ul. Wittenberga. Lokal o powierzchni 29,92 m2 położony jest na IV piętrze, składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki.

 Suma oszacowania wynosi 101 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 150,00 zł. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto Komornika: nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16:00, oraz przeglądać w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu  Rejonowego w Żyrardowie  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusza Bieżuńskiego ul. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów Tel 046 854 20 33  fax 46 854 20 32 e-mail:  zyrardów.biezunski@komornik.pl http:/mariusz-biezunski.izbalodzka.pl/

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84216

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 76.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie