[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wspólnej w Łodzi

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2013 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy Wspólna 15/17, 91-464 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest ograniczone prawo rzeczowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  położonego w Łodzi przy ulicy Wspólnej 15/17, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY (adres spółdzielni: 91-471 Łódź, ul. Łagiewnicka 118), dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, stanowiący własność dłużników: Jadwigi Szewczyk (na udziale wynoszącym 3/4 części) oraz Piotra Szewczyk (na udziale wynoszącym 1/4 części). Lokal  znajduje się na trzecim piętrze. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 43,00 mkw.

Suma oszacowania wynosi 162 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Handlowy w Warszawie SA Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 53 10301508 0000 0008 0452 4002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ

tel. 426366564 / fax. 426366521 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/65712

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 122.025,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie