[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu w Warszawie, przy ul. Mozarta

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-09-2013r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa I Wydział Cywilny mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51a w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej: 02-736 Warszawa, ul. Mozarta, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal mieszkalny położony jest przy ul. Mozarta w Warszawie na ósmej kondygnacji nadziemnej budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,50 m2, składa się on z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Suma oszacowania wynosi 269 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 04-09-2013r. na konto komornika: PKO BP SA Warszawa 10 10201026 2602 0000 2011 8113 albo w gotówce w kancelarii komorniczej. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego przy ul. Ogrodowej 51a odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski

Kancelaria Komornicza ul. Puławska 108/112 36, 02-620 Warszawa

(wejście od ul. Malczewskiego)

tel. 22 253-72-31, fax 22 251-03-32 e-mail:

warszawa.kacperski@komornik.pl

www.kacperski-komornik.pl

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 201.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie