[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w miejscowości Świętochów, gmina Tarczyn woj. mazowieckie

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 10.07.2013r. o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w Sali nr VI odbędzie się pierwsza licytacja działki rolno-leśnej o pow. 1,11ha. Przedmiotem licytacji będzie działka o powierzchni 1,11 ha położona w miejscowości Świętochów, gmina Tarczyn, pow. piaseczyński, województwo mazowiecki. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni gruntowej, utwardzonej kamieniem łamanym ul. Jabłoniowa,  (od strony rolnej działki) i drogą utwardzoną asfaltem ul. Wspólna (od strony leśnej działki).  Na części działki znajdują się las a pozostałość to nieużytek zielony porośnięty trawami i chwastami, bez rolniczego wykorzystania. Działka nieuzbrojona (bez przyłączy), z podstawowymi mediami zlokalizowanymi wzdłuż ul. Jabłoniowej (wodociąg wiejski) i ul. Wspólnej (energia elektryczna).  Otoczenie przedmiotowej działki stanowią grunty rolne oraz las i grunty leśne.  Dla nieruchomości V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 151.234,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 113.425,50PLN

Najniższe postąpienie wynosi 1.135,00 PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.123,40 PLN

Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA Oddział w Radomiu 82102043170000530200937615 lub w gotówce. Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz Adres kancelarii komornika: 05-600 Grójec ul. Niepodległości 52, tel.: 48 6646996
mail: GROJEC1.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73578

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 113.425,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka