[Archiwalny] pierwsza licytacja nieruchomości komercyjnej w Żorach

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach   Jadwiga Albera  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 października 2013 r. o godz 11 00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Żorach odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Żorach, przy ul. Górniczej, składającej się z jednej działki gruntu o nr ewidencyjnym 1373/150, Obręb Rój, o powierzchni 1446  m 2 , na której posadowiony jest budynek produkcyjno-usługowy byłej stołówki kopalnianej zaadaptowany na budynek szwalni, wybudowany w latach 80 tych XX w., w trakcie modernizacji od roku 2007, składający się z dwóch kondygnacji : parter i przyziemie, o powierzchni użytkowej 1294,49 m2,  stanowiący odrębną własność, dla której Sąd Rejonowy w Żorach prowadzi księgę wieczystą, stanowiącej własność Skarbu Państwa,  będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r. Suma oszacowania nieruchomości wynosi łącznie: 2.706.861,00 zł., w tym  kwota netto  2.200.700,00 zł + 23 %  podatku VAT  w  wysokości : 506.161,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 2.030.145,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 270.686,10 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi bądź  do dnia 23.10.2013 r. do godz. 11 00 na rachunek bankowy komornika o numerze: 18 1020 2472 0000 6402 0123 4590. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Żorach trzy dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach  
Jadwiga Albera   
Kancelaria Komornicza w Żorach
44-240 Żory al.  Jana Pawła II 29

tel. 032 434-18-24

e-mail:zory@komornik.pl

internet:www.komornik-zory.pl

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 2.030.145,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny