[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Brańskiej w miejscowości Boćki woj. podlaskie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 23.07.2013r. o godzinie 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 329 o pow. 0,3600 ha, położonej: 17-11 Boćki, Brańska. Dla nieruchomości V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 345.713,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 259.284,75PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 34.571,30PLN.

Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Pekao SA 38124052531111000057103631

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 33 w pok. 409 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Elżbieta Ściślicka-Żakowicz Adres kancelarii komornika: ul. Mickiewicza 33 pok. 409, 17-100 Bielsk Podlaski. 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/79041

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 259.284,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka