[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul SPokojnej w Opolu woj. opolskie

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,  że w dniu 05.08.2013r. o godz. 11:00 w  budynku   Sądu  Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A   odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości gruntowej obejmującą działkę nr 78 z km 5 o pow. 0,7020 ha zabudowana budynkiem byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Budynek oznaczony w ewidencji budynków numerem 43 o powierzchni 457,00 m2 oddany do użytku w 1940 r. ,obecnie kwalifikuje się do rozbiórki .Budynek oznaczony w ewidencji budynków numerem 44 o powierzchni 181,00 m 2 również oddany do użytki w 1940 r. i także kwalifikuje się do rozbiórki .Budynek oznaczony w ewidencji budynków numerem 45 o powierzchni zabudowy 174,00m2  o powierzchni użytkowej 156,60m2 oddany do użytku w 1982 r. , obecnie użytkowany jako warsztat. Ponadto na działce znajdują się zasieki na opał ( żelbetowe ściany oporowe) położonej w Opolu przy ul. Spokojna    posiadającej założoną księgę wieczystą   w  Sądzie Rejonowym  w OPOLU. 

Suma oszacowania wynosi : 780 800,00 zł. Cena wywołania ¾ sumy oszacowania wynosi 585 600,00 zł.  Wadium 78.080,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej do godz. 15 dnia roboczego poprzedzającego licytację lub na konto Komornika Sądowego Bartłomieja Jabłońskiego ul. Gen. Zajączka 18/4 45-050 OPOLE 53102036680000500200930313 z dopiskiem wadium na licytację.  

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni od licytacji od godz. 11-12 oraz przeglądać w Sądzie rejonowym w Opolu (pok.116 odpis protokołu oszacowania nieruchomości. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

                                                                                               

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński, ul. Gen. Zajączka 18, 45-050 Opole tel.: 077 4566831 fax.: 077 4413007 mail: opole4@komornik.pl  

         

 

Numer oferty:
Region:
  • opolskie
Cena: 585.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny