[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. STrumykowej w Świeradowie-Zdrój woj. dolnośląskie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 06.09.2013r. o godzinie 13:40 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się pierwsza licytacja: nieruchomości położonej w miejscowości Świeradów Zdrój, przy ul. Strumykowej, działka 11/6 opisanej jako grunt oddany w użytkowanie wieczyste – inne tereny zabudowane. Jej obszar wynosi 1506 m2 . Nieruchomość stanowi własność dłużnika, posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą w Lwówku Śl. 

Suma oszacowania wynosi 163 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 250,00 zł. Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest   16 300,00 zł. w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na koncie kancelarii Komornika) na konto Komornika PKO BP S.A. 38 10202124 0000 8102 0058 3054 lub w gotówce w kancelarii. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Stanisław Bobowski Kancelaria  Komornicza w Lwówku Śląskim Zastępca Małgorzata Rytwińska ul. Jaśkiewicza 3 59-600 Lwówek Śląski e-mail: lwowek.slaski@komornik.pl Tel. 75 647-77-99

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83499

 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 122.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka