[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Waryńskiego w Kluczborku woj. opolskie

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2013r. o godz. 14:00 w  budynku Sądu Rejonowego w  Kluczborku  mającego  siedzibę przy  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr  12  odbędzie  się  

pierwsza licytacja nieruchomości składającej się  z działki o pow. 0,1874 ha, zabudowanej dwoma budynkami handlowo-usługowymi o pow. 239,36m2 i 84,18m2, budynkiem magazynowo-garażowym o pow. 102,59m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. 68,03 m2 położonej w Kluczborku, przy ul. Waryńskiego dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.  
Suma oszacowania wynosi 743 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 557 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 300,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność. 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk ul. Wolności  12, 46-203 Kluczbork  tel.: 077 4142655 mail: kluczbork2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74780

 

Numer oferty:
Region:
  • opolskie
Cena: 557.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny