[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Białogrądach gmina Grajewo woj. podlaskie

Opis

                                                                                        

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 08-04-2013r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy ul. Polowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 17,3000 ha składająca się  z działek nr 42, 127, 181, 211, 212, 380, 415, 44, 135, 366, 252/1, 252/2,położonej: 19-200 Grajewo, Białogrądy, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą.

1) Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 982 774,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 737 080,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 277,00zł.

a) Suma oszacowania działki zabudowanej 211 i 212 o łącznej powierzchni 0,62 ha wynosi 674 824,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 506 118,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 67 482,00 zł,

b) Suma oszacowania działki 42 o powierzchni 0,22 ha wynosi 4 057,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 043,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 406,00 zł,

c) Suma oszacowania działki 127 o powierzchni 1,47 ha wynosi 27 107,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 330,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 711,00 zł,

d) Suma oszacowania działki 181 o powierzchni 0,70 ha wynosi 12 908,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 681,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 291,00 zł,

e) Suma oszacowania działki 366 o łącznej powierzchni 2,82 ha wynosi 52 001,00 zł, zaś cena wywołania

jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 001,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 200,00 zł,

f) Suma oszacowania działki 380 o łącznej powierzchni 1,36 ha wynosi 25 078,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 809,00 zł,

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 508,00 zł,

g) Suma oszacowania działki 415 o łącznej powierzchni 1,62 ha wynosi 29 873,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 405,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 987,30 zł,

h) Suma oszacowania działki 135 o łącznej powierzchni 3,65 ha wynosi 71 829,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 872,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 183,00 zł,

i) Suma oszacowania działki 252/1 wynosi 55 781,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 836,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 578,00 zł,

j) Suma oszacowania działki 44 o łącznej powierzchni 1,84 ha wynosi 26 164,00 zł, zaś cena wywołania

jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 623,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 616,00 zł,

k) Suma oszacowania działki 252/2 wynosi 3 152,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 364,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 315,00 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od  godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Grażyna Sosnowska

Kancelaria Komornicza w Grajewie

19-203 Grajewo Os. Południe 9, tel. 86 2723677 e-mail: grajewo@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/56622

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 737.080,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka