[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Dębicy woj. podkarpackie

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Komornicza w Dębicy na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2013 r. o godz. 10:45 w sali numer 22 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Dębicy odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako dz. Nr 1828 o pow. 2,9024 ha, dz. Nr 1785  o pow. 0,1554 ha, dz. Nr 1845/1 o pow. 0,0207 ha, dz. nr 1833 o pow. 0,2010 ha, dz. Nr 1834/1 o pow. 0,0037 ha, dz. Nr 1834/1 o pow. 0,0037 ha, dz. Nr1834/2 o pow. 0,1434 ha,  która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dębicy.

Działki  położone są w miejscowości Dębica. 

1)      Działka 1828 o nieregularnym kształcie, położona na rzeką Wisłoka. Działka zabudowana trzema budynkami:

- zlokalizowany w okolicy bramy wjazdowej budynek murowany, używany jako garaż,

- budynek murowany dwukondygnacyjny, podpiwniczony, brak widocznego dachu, porośnięty roślinnością pnącą,

-budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, stan surowy zamknięty, budynek składa się z części starej, murowanej oraz dobudowanej części nowej o konstrukcji tradycyjnej murowanej.

Działka w pełni uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej. W parku ze starodrzewem znajduje się staw o pow. Ok. 0,07 ha. Cały kompleks ogrodzony, wraz z parkiem stanowi zespół dworsko-parkowy wpisany do rejestru zabytków.

Suma oszacowana 2.579.571,00 zł, Cena wywoławcza na I licytacji (3/4 sumy oszacowania) 1.934.678,25 zł, wysokość rękojmi 257.957,10 zł. 

2)      Działka 1785 stanowi drogę wewnętrzną asfaltową o kształcie nieregularnym, łączy działkę 1828 z drogą publiczną.

Suma oszacowana 225.400,00 zł, Cena wywoławcza na I licytacji (3/4 sumy oszacowania) 169.050,00 zł, wysokość rękojmi 22.540,00 zł. 

3)      Działka 1845/1 ma kształt Litery L, przylega do drogi wewnętrznej. Działka częściowo zadrzewiona, na działce znajduje się murowana stacja transformatorowa.

Suma oszacowana 48.955,00 zł, Cena wywoławcza na  I licytacji (3/4 sumy oszacowania) 36.716,25 zł, wysokość rękojmi 4.895,50 zł. 

4)      Działka 1833 stanowi drogę wewnętrzną, w większej części wyłożoną płytami betonowymi, od strony ul. Starzyńskiego wyasfaltowana.

Suma oszacowana 252.702,00 zł, Cena wywoławcza na I licytacji (3/4 sumy oszacowania) 189.526,50 zł, wysokość rękojmi 25.270,20 zł. 

5)      Działka 1834/1 ma kształt prostokąta, przylega do drogi wewnętrznej. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia sieci kanalizacyjnej.

Suma oszacowana 3.829,00 zł, Cena wywoławcza na  I licytacji (3/4 sumy oszacowania) 2.871,75 zł, wysokość rękojmi 382,90 zł. 

6)      Działka 1834/2 ma kształt nieregularny, częściowo zadrzewiona. Na działce znajdują się dwa zbiorniki związane z kanalizacją oraz dwa baseny połączone z rzeką Ostrą, czesiowo w obszar tej działki wchodzi przepompownia z działki 1834/1 wraz z ogrodzeniem.

Suma oszacowana 149.547,00 zł, Cena wywoławcza na I licytacji (3/4 sumy oszacowania) 112.160,25 zł, wysokość rękojmi 14.954.70 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu (licytacji). Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci przelewuy na konto bankowe Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy nr: 73 1020 4405 0000 2902 0009 0761 w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA II O. w Rzeszowie. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy                                                                      
przy Sądzie Rejonowym w Dębicy
Michał Turczyk 
Kancelaria Komornicza 39-200 Dębica, ul. Konarskiego 32 B

Tel.: 14 6814354

email: debica@komornik.pl

   

Numer oferty:
Region:
  • podkarpackie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny