[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Grobicach Nowych gmina Chynów woj. mazowieckie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej   przy   Główna,  Grobice    Nowe,   05-650   Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa (użytek rolny) położona w miejscowości Nowe Grobice ul. Główna , gmina Chynów, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1635 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym z rozpoczętą rozbudową. Budynek murowany, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony z rozpoczętą rozbudową kryty blacho dachówką o powierzchni użytkowej 132,77 m2 wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, wentylacyjną, alarmową, centralnego ogrzewania (piec gazowy). Stolarka okienna częściowo wykonana z tworzywa sztucznego częściowo drewniana natomiast stolarka drzwiowa drewniana. Podłogi: parkiet, terakota, wylewka betonowa. Do budynku dobudowana jest klatka schodowa o powierzchni użytkowej 13,09 m2 która usytuowana jest poza granicami działki nr ewid. 55/8. Rozpoczęto rozbudowę budynku mieszkalnego tj.: wykonano fundamenty, część ścian, zgromadzono materiały budowlane. Budynek mieszkalny wybudowany został w 1997 roku, zmodernizowany ok. 3 lata temu. Działka leży w zasięgu uzbrojenia w następujące sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna. Nieruchomość ogrodzona od frontu: słupki betonowe z kamienia, przęsła drewniane. Brama i furtka szkielet metalowy z wypełnieniem drewnianym. Tył działki ogrodzony siatką na słupkach metalowych. Z lewej i prawej strony brak ogrodzenia. Budynek jest zamieszkały. Dojazd, dojście do nieruchomości odbywa się z drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Głównej. Teren działki w części jest utwardzony. Wokół budynku rosną drzewa i krzewy Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, tereny niezabudowane.

Suma oszacowania wynosi 330 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 ora przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Paweł Myszkowski

Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33 lok1.08, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 332 92 05 / fax. 48 366 24 49

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/60040

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 247.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka