[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Choceń, gm. Choceń woj. kujawsko-pomorskie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 05.07.2013r. o godzinie 14:20  w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20 w sali nr A 148, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o pow. 0,057 ha (nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym bliźniaczym w stanie surowym zamkniętym) położonej w miejscowości Choceń, gm. Choceń.  Dla nieruchomości VI Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włocławku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 237.600,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3,4 sumy oszacowania tj. 178.200,00PLN

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 23.760,00PLN.  Rękojmię można uiścić na konto Komornika: BOŚ SA O/we Włocławku 59154010692001872678940001

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego znajdujące się z biurze Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz   Adres kancelarii Komornika: ul. P.O.W. 21 A, 87-800 Włocławek, tel.: 54 4110582; fax.: 54 4110818; mail: wloclawek.tomasiewicz@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73934

Numer oferty:
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 178.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom