[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Drzewica gmina Golczewo woj. zachodniopomorskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Drzewica, 72-410 Golczewo, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 42 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska S. A. 58144011430000000003509915.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13,  72-400 Kamień Pomorski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Artur Masojć , Kancelaria Komornicza, Mieszka I 2, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski tel. 913824469 / fax. 913829215. 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78556

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 32.175,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka