[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Poręba Spytkowska gmina Brzesko woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2013 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 217, odbędzie się pierwsza licytacja 

- nieruchomości położonej przy  Poręba Spytkowska, 32-800 Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: działka nr 570 o pow. 0,49 ha. 

Suma oszacowania wynosi 9 015,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 761,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 901,50 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Poręba Spytkowska, 32-800 Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: działka nr 658 o pow. 0,09 ha. Suma oszacowania wynosi 1 772,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 329,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 177,20 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kościuszki, 32-800 Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: działka nr 658 o pow. 0,09 ha. Suma oszacowania wynosi 15 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 647,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 553,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Poręba Spytkowska, 32-800 Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: działka nr 1440/2 o pow. 0,18 ha. Suma oszacowania wynosi 45 504,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 128,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 550,40 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości należącej położonej przy Poręba Spytkowska, 32-800 Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: działka nr 1439 o pow. 0,86 ha. Suma oszacowania wynosi 313 267,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 950,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 326,70 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 48 1020 4984 0000 4902 0003 3381.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzesku

z-ca mgr Jerzy Streb

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 6, Brzesko, 32-800 Brzesko

tel. 14 684 58 33 / fax. 14 684 58 33

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85957

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka