[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Skarbiszowie woj. opolskie

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach Zespół Wierzytelności MSP i Rynku Mieszkaniowego  informuje,   że w dniu 22-04-2013r. o godz. 10:00 w sali nr 10 Sądu  Rejonowego w Opolu   odbędzie się – przeprowadzana przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu  Bartłomieja Jabłońskiego – pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowana nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 00,2300 ha obejmująca dwie działki: nr 323 km 3 i 326 z km 6. Działka gruntowa nr 323 km 3 o pow. 0,1000 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Lokalizacja nieruchomości średnio korzystna u zbiegu ulic Opolskie i Ciepielowickiej o nawierzchni asfaltowej. Działka z ogrodzeniem od ulicy z desek podłużnych na słupkach drewnianych, z bramą wjazdową dwuskrzydłową stalową. Działka z uzbrojeniem w wodę, energię elektryczną, kanalizację od szamba. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany systemem tradycyjnym, wybudowany prze 1939r. położony w granicy działki do strony ulicy. Ściany murowane. Budynek o zróżnicowanej bryle. Z układu konstrukcji wynika, że do budynku od strony ściany szczytowej dobudowano bud. Gospodarczy ( aktualnie całość stanowi bud. mieszkalny). W budynku wykonano stosunkowo niedawno prace remontowe. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blacho dachówką z rynnami i rurami spustowymi po wymianie. Kominy z cegły klinkierowej. Od zewnątrz ocieplenie i tynk strukturalny. Okna z profili PCV i drzwi zewnętrzne drewniane, po wymianie. Budynek wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną do szamba, elektryczną, centralne ogrzewanie własne. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 130,00m2. Budynek gospodarczy z garażem. Wolnostojący, parterowy, wykonany systemem tradycyjnym. Dach jednospadowy kryty blacho dachówką i blachą falistą na krokwiach drewnianych. W budynku wykonane prace remontowe tj. (ocieplenie styropianem z tynkiem strukturalnym (prace niezakończone). Zamontowano nowe okna z profili PCV i bramę garażową uchylną. Drzwi wejściowe nowe. Pokrycie dachu bez obróbek blacharskich. Przez okno widoczne podkłady betonowe pod posadzki. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 102,63,m2. Niezabudowana działka gruntowa nr 326 km 3 o pow. 0,1300 ha graniczy z działką nr 323. Lokalizacja nieruchomości średnio korzystna przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Działka krótszym bokiem przylega do ul. Opolskiej, bez oddzielnego wjazdu na działkę z ulicy. Kształt działki z ograniczoną możliwością zabudowy. Działka od sąsiada z siatką ogrodzeniową. Teren nieruchomości porośnięty krzakami, pojedynczymi drzewami samosiejkami, z tyłu stare drzewa owocowe. Działka z możliwością uzbrojenia w wodę, energię elektryczną, kanalizację do szamba – [położonej 49-120 Skarbiszów ul. Opolska 50, dla której Sąd Rejonowy w Opolu wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 391.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 293.475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 39.130,00 zł. rękojmię można uiścić:

- w kancelarii komornika w Opolu 45-050 ul. Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15,00 dnia roboczego poprzedzającego licytację ( do 19-04-2013r.)

- lub na konto komornika najpóźniej do dnia 21-04-2013r. na konto PKO BO SA O w Opolu 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313 z dopisek, „wadium na licytację”.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1  kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednia do godz. 11,00 do godz. 12,,00 oraz przeglądać w Sadzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60A w pok. 116 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, perta szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą

Dowodu, że wniosły powództwa o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące bez współmałżonka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Bartłomiej Jabłoński

UL. GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 18, 45-050 OPOLE

TEL.: 077 4566831

FAX.: 077 4413007

MAIL: OPOLE4.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/57520

 

Numer oferty:
Region:
  • opolskie
Cena: 293.475,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka