[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w ZYbułtowie gm.Grunwald woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2013 o godz. 09:00 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana II Sobieskiego 12 w sali nr. XI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości , położonej przy , 14-107 Zybułtowo, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna stanowiąca gospodarstwo rolne z hodowlą drobiu, położona w Zybułtowie, gmina Grunwald, powiat ostródzki. Nieruchomość o powierzchni 2,41 ha zabudowana dwoma budynkami produkcyjnymi hodowli drobiu o powierzchni 1500m2 każdy, ogólnie w dostatecznym stanie technicznym oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni 450m2 każdy, jeden w dostatecznym stanie technicznym, drugi w złym, nie użytkowany, bez dachu. Gospodarstwo rolne położone jest przy drodze asfaltowej. Nieruchomość rolna jest ogrodzona siatką na słupach stalowych, przy budynkach produkcyjnych droga betonowa. Budynki produkcyjne posiadają instalacje elektryczne, wodociągową, i jeden kanalizacyjną do szamba.

Suma oszacowania wynosi 612 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 459 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72333

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 459.225,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny