[Archiwalny] Piła, woj. wielkopolskie, ul. Pomorska - boks garażowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Krzysztof Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile z siedzibą przy Powstańców Wielkopolskich 79, 64-920 Piła, pokój 209, odbędzie się pierwsza licytacja garażu położonego przy Pomorska , 64-920 Piła, dla którego Sąd Rejonowy w Pile Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 493 o powierzchni 0,0019 ha i stanowiący odrębną nieruchomość budynek - boks garażowy

Suma oszacowania wynosi 4 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ s.a. 22 20300045 1110 0000 0294 1040.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Krzysztof Kowalik Kancelaria Komornicza, Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła tel. 67-353-30-42 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228079

Numer oferty: L/131/N/06/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 3.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny