[Archiwalny] Piła, woj. wielkopolskie, ul. Żólkiewskiego - lokal mieszkalny (58,30 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Slarzonek na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2015r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie mającego siedzibę przy M. Konopnickiej 15 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Pile, ul. Żółkiewskiego 8.  Lokal mieszkalny  o pow.  58,30 m2, zlokalizowany na parterze w budynku 2 kondygnacyjnym, składający się z 3 pokoi, kuchni łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,90m2. Z lokalem związany jest udział do 682/16646 części w prawie własności nieruchomości wspólnej .  Opisywana nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w File VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 157 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, to jest 15 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Złotowie przy M. Konopnickiej 15 w pok. 112 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJA MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA!!!

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy                                                                                       . ,

przy Sądzie Rejonowym w Złotowie                                                          ^                                                

Dariusz Starzonek

77-400 Złotów, ul. Norwida 4

tel. 67-263-79-78

Numer oferty: L/71/N/02/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 117.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie