[Archiwalny] Piła, woj. wielkopolskie, ul. Żółkiewskiego - lokal mieszkalny (58,30 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-07-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powstańców Wielkopolskich 79 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego 64-920 Piła, ul. Żółkiewskiego 8 tj. lokal mieszkalny  o pow. uż. 58,30 m2, zlokalizowany na parterze w budynku 2 kondygnacyjnym, składający sie z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,90 m2. Z lokalem związany jest udział do 6820/181074 części w prawie własności nieruchomości wspólnej.  Opisywana nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 157 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, to jest 15 700,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy  Al. Powstańców Wielkopolskich 79 w I Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                         

przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Dariusz Starzonek

77-400 Złotów, ul Norwida 4

tel. 67-263-79-78 e-mail. komomiksadowyziotow@e-zlotow.plwww.komomik-zlotow.pl

Numer oferty: L/94/N/06/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 117.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie