[Archiwalny] Pisarzowice, woj. dolnośląskie - budynek mieszkalny (173,72 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2015 o godz. 08:10 w budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy Plac 3 Maja 12, 59-800 Lubań,  pokój 3,  odbędzie  się  pierwsza  licytacja  nieruchomości  położonej  przy Pisarzowice,   59-800   Lubań, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym budynkiem mieszkalnym bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 173,72 m2 oraz dwa budynki garażowe o łącznej powierzchni użytkowej 79,87 m2.Budynek wyposażony w instalacje wodną , elektryczną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe. Budynek utrzymany w dobrym stanie technicznym poddany gruntownemu remontowi i modernizacji

Suma oszacowania wynosi 246 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 69102021370000990200440255.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki Kancelaria Komornicza, Plac Strażacki 11, Lubań, 59-800 Lubań tel. 757210367 / fax. wew 23.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215771

 

 

Numer oferty: L/145/N/04/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 184.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka