[Archiwalny] Plewiska, woj. wielkopolskie, ul. Grunwaldzka - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Łukasz Dykier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Grunwaldzka, Plewiska, 62-064 Komorniki, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 156 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 617 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 215 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 51 1020 4027 0000 1002 0390 1337.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Bliższe, wiążące informacje na temat warunków licytacji opublikowane są także na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce Łukasza Dykiera 

http://www.komornikdykier.gogler.pl/obwieszczenia-o-licytacjach/obwieszczenia-o-licytacji-nieruchomosci.html

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Łukasz Dykier Kancelaria Komornicza, Głogowska 144, Poznań, 60-205 Poznań tel. 618420223 / fax. 618420280.

 

 

Numer oferty: L/218/N/05/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 1.617.450,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny