[Archiwalny] Płociczno, woj. mazowieckie - lokal mieszkalny (42,30 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Płociczno 37, Płociczno, 16-402 Suwałki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 42,30m2 znajdujący się w budynku czterolokalowym położonym w miejscowości Płociczno Osiedle 37, gmina Suwałki wraz z udziałem 1/4 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość położona jest w obrębie 0030 Płociczno-Tartak, na działce o numerze geodezyjnym 364/16 o powierzchni 0,2700 ha. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni posadzki 9,04m2 oraz segment gospodarczy o powierzchni użytkowej 14,10m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW. 

Suma oszacowania wynosi 68 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 13 9359 0002 0005 9213 2002 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

02.07.2015

11:15 - 11:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki tel. 875662470 / fax. 875632029.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222989

 

Numer oferty: L/69/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 51.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie