[Archiwalny] Płock, woj. mazowieckie, ul. Batalionu Zośka - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10b, 09-404 Płock, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Batalionu Zośka,  09-410 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 3094 i 3082/17 o łącznej powierzchni 352 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (segment wewnętrzny), piętrowym, z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, o bryle prostopadłościanu, z dachem wielospadowym, kryty blachodachówką o powierzchni użytkowej 126,90 m2, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej w 2004 roku.

Suma oszacowania wynosi 425 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Płocku 68821300082013100001660001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński Kancelaria Komornicza, Królewiecka 22, 09-400 Płock tel. 243661066 / fax. 243661066.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.ekomornik.pl/auctions/detail/233372

Numer oferty: L/17/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 318.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka