[Archiwalny] Płock, woj. mazowieckie, ul. Dąbrówki - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 27.11.2013r. o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 10B w sali nr 114,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dąbrówki 3. Dla nieruchomości VI Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 185.351,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 123.567,33PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 18.535,10PLN.

Rękojmię można uiścić na konto Komornika: PKO BP SA II O. Centrum w Płocku 25 10203974 0000 5802 0006 6001

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego Sądowego,

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maria Rudnicka Adres kancelarii Komornika: ul. Grodzka 13, 09-400 Płock; tel.: 24 2685470 mail: plock2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104017

 

Numer oferty: L/68/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 123.567,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie