[Archiwalny] Płoskie, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, działki, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2015 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy , 22-400 Zamość, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Płoskie, 22-400 Zamość.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka numer 307/6 położona w miejscowości Płoskie. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 800,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 600,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 80,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego . 

- nieruchomości położonej przy Płoskie, 22-400 Zamość.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka numer 307/5 położona w miejscowości Płoskie. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 1.000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 750,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 100,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 1 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 750,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego . 

- nieruchomości położonej przy ,Płoskie, 22-400 Zamość.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka numer 227/6 położona w miejscowości Płoskie. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 1.900,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.425,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 190,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 1 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 425,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego . 

- nieruchomości położonej przy Płoskie, 22-400 Zamość.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka numer 227/4 położona w miejscowości Płoskie.

Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 12.000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 9.000,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 1.200,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego . 

- nieruchomości położonej przy Płoskie, 22-400 Zamość.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka numer 228 położona w miejscowości Płoskie Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 320.400,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 240.300,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 32.040,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 320 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzej Szcząchor Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 67, Zamość, 22-400 Zamość tel. 84 639 2623 / fax. 84 639 2623.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/244662

 

 

Numer oferty: L/108/N/08/15
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka