[Archiwalny] Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Wąbrzeźnie   Mariusz   Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2015r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy ul. Wolności 19 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 87-214 Płużnica, Czaple.

Nieruchomość o pow. 0,5443ha, stanowi działkę gruntu nr 80/3, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny do remontu kapitalnego oraz przynależny budynek gospodarczy.

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 została określona na kwotę 19 500,00 zł.  Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 950,00zł.

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2  została określona na kwotę 19 500,00 zł Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 950,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 03-11 -2015 na konto depozytowe:

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń)

(wpłat można dokonywać wyłącznie poprzez rachunek bankowy,od dnia 01-01-2015r. wpłaty nie są realizowane w kasach sądu)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii  komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin, ul. Matejki 35/2 87-200 WĄBRZEŹNO tel.: 56 6871650 mail: wabrzezno@komornik.pl

Numer oferty: L/51/N/10/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka