[Archiwalny] Pniewy, woj. wielkopolskie, ul. Jarzębinowa - budynek mieszkalny (156,90 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25.04.2014 r. o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A w sali nr 201 odbędzie się

                                                PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej: działkę nr 1719 o powierzchni 319 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 156,90 m2 położonej: Pniewy ul. Jarzębinowa zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szamotuły.

Suma oszacowania wynosi: 331.809,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 248.856,75 zł. Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 33.180,90 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy wpłacić w gotówce lub na rachunek komornika nr 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466 w PKO BP SA O/Szamotuły z podaniem sygnatury sprawy.

Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją, w dni robocze w godzinach od 8.oo   do 18.oo, oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szamotułach ul. Aleja 1 Maja 5A, w godzinach urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy, jeżeli przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura ul. Dworcowa 15, 64-500 Szamotuły tel. 61 2920467, 61 2924224 fax 61 2932034 e-mail szamotuly@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119334

Numer oferty: L/32/N/02/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 248.856,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka