[Archiwalny] Polkowice, woj. dolnośląskie, ul. Kmicica, lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kmicica, 59-100 Polkowice, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 52,30 m², położonego na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Kmicica w Polkowicach, powiecie polkowickim, województwie dolnośląskim, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Według księgi wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 52,30 m². Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 08:00 do 18:00. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Szczegółowe informacje pod nr tel. 076/8464787 lub na stronie www.komorniklubin.pl.

Suma oszacowania wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 14A, 59-300 Lubin tel. 768464787

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/236864

Numer oferty: L/93/N/07/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 112.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie