[Archiwalny] POryte, woj. podlaskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Poryte, 18-520 Stawiski. 

Opis nieruchomości:

-      działki nr 6/7, 7/1, 8/3, 8/4, 9/1, 9/8 o pow. 1,24 ha   zabudowane   siedliskiem   oszacowane   są   na   kwotę 963.000,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 722.250,00zł, rękojmia w kwocie 96.300,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 80/1 o pow. 0,58ha oszacowana jest na kwotę 11.520,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8.640,00zł, rękojmia w kwocie 1.152,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 80/2 o pow. 0,16ha oszacowana jest na kwotę 3.180,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.385,00zł, rękojmia w kwocie 318,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 86/12 o pow. 1,3889ha oszacowana jest na kwotę 27.600,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20.700,00zł, rękojmia w kwocie 2.760,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 87/12 o pow. 0,1142ha oszacowana jest na kwotę 2.270,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.702,50zł, rękojmia w kwocie 227,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 102/1 o pow. 0,51ha oszacowana jest na kwotę 10.130,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.597,50zł, rękojmia w kwocie 1.013,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 102/2 o pow. 0,04ha oszacowana jest na kwotę 800,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 600,00zł, rękojmia w kwocie 80,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 108/2 o pow. 0,35ha oszacowana jest na kwotę 6.960,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.220,00zł, rękojmia w kwocie 696,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 124/1 o pow. 1,96ha oszacowana jest na kwotę 38.960,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29.220,00zł, rękojmia w kwocie 3.896,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 124/2 o pow. 2,38ha oszacowana jest na kwotę 47.310,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35.482,50zł, rękojmia w kwocie 4.731,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 125 o pow. 0,58ha oszacowana jest na kwotę 66.980,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50.235,00zł, rękojmia w kwocie 6.698,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 169 o pow. 0,80ha oszacowana jest na kwotę 11.380,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8.535,00zł, rękojmia w kwocie 1.138,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 153/13 o pow. 0,89ha oszacowana jest na kwotę 17.690,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13.267,50zł, rękojmia w kwocie 1.769,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 153/14 o pow. 1,00ha oszacowana jest na kwotę 19.870,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14.902,50zł, rękojmia w kwocie 1.987,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 156/1 o pow. 0,09ha oszacowana jest na kwotę 2.490,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.867,50zł, rękojmia w kwocie 249,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 156/2 o pow. 0,39ha oszacowana jest na kwotę 10.780,00zł z uwzględnieniem służebności osobistej, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8.085,00zł, rękojmia w kwocie 1.078,00zł (1/10 sumy oszacowania). 

Suma oszacowania wynosi 1 240 920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 930 690,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 124 092,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus ul. Sadowa 2 lok. Nr 6, Łomża, 18-400 Łomża tel. 86 218 89 51 / fax. 86 218 89 51 mail: lomza2@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/241528

 

Numer oferty: L/38/N/09/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 930.690,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka