[Archiwalny] POryte, woj. podlaskie - siedlisko, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2016r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek o nr 12/4, 12/5, 319/1, 319/2 oraz działki o nr 130/1 zabudowanej nieużytkowanym siedliskiem rolniczym o łącznej pow. 14,4700ha położonej: 18-520 Stawiski, Poryte. 

Suma oszacowania wynosi 422.670,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 317.002.50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42.267.00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

-działka nr 130/1 o pow. 3,2300ha zabudowana nieużytkowanym siedliskiem rolniczym oszacowana jest na kwotę 103.480,00zł, zas' cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77.610,00zł, rękojmia w kwocie 10.348,00x1 (1/10 sumy oszacowania),

-  działka nr 12/4 o pow. 7,2800ha oszacowana jest na kwotę 212.010,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159.007.50zł. rękojmia w kwocie 21.201,00 zł (1/10 sumy oszacowania),

-   działka nr 12/5 o pow. 2,7400ha oszacowana jest na kwotę 76.720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57.540.00zł. rękojmia w kwocie 7.672,00 zł (1/10 sumy oszacowania),

-  działka nr 319/1 o pow. 0,6100ha oszacowana jest na kwotę 15.230,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ll.422.50zl,. rękojmia w kwocie 1.523,00zł (1/10 sumy oszacowania),

-  działka nr 319/2 o pow. 0,6 l00ha oszacowana jest na kwotę 15.230,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ll,422.50zł, rękojmia w kwocie 1.523,00zł (1/10 sumy oszacowania).

 

Więcej informacji na stronie : http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/321523

Numer oferty: L/36/N/09/16
Region:
  • podlaskie
Cena: 317.002,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Gospodarstwo