[Archiwalny] Poznań - Umultowo, woj. wielkopolskie - grunty, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 954 kpc oraz art. 867 i n. kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2015 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Miętowa, Poznań - Umultowo, 61-680 M. Poznań.

Suma oszacowania wynosi 161 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 80 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Osczędności Bank Polski S.A. 28 1020 4027 0000 1802 0290 3714.

Zgodnie z przepisem art. 867 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mnie jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki Kancelaria Komornicza, Pszenna 7, Poznań, 61-663 Poznań tel. 616576255 / fax. 616576255.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/244904

Numer oferty: L/8/N/09/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 80.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka