[Archiwalny] POznań-Umultowo, woj. wielkopolskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu: 6 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądu Rejonowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Pszenna 7 w sprawie KM 3075/12, odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Poznań-Umultowo, działka numer 211/1, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 161 600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 107 733,34 zł.

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki ul. Pszenna 7, 61-663 Poznań tel. 61 6576325 fax 61 6576255 e-mail poznan12@komornik.pl

 

Numer oferty: L/29/N/07/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 107.733,34 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka