[Archiwalny] Poznań, woj. wielkopolskie, os. ZYgmunta Starego - lokal mieszkalny (76,5 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpe, że w dniu 21.02.2014 r. o godz 11.00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńskiej la w Poznaniu w sali nr 106a odbędzie się:

pierwsza licytacja nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu przy os. Zygmunta Starego 14 posiadającego założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu. Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w pierwszej połowic lat 90-tych XX w., zlokalizowanym na Piątkowic w północnej części Poznania Budynek IV kondygnacyjny / poddaszem użytkowym i lokalami użytkowymi w suterenie. Budynek zlokalizowany w strefie pośredniej miasta, w rejonie dominacji funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Dostęp do komunikacji publicznej i obiektów użyteczności publicznej - dobry. Do najbliższych przystanków można dojść pieszo w czasie poniżej 10 min. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 76,5 m2 i następującej strukturze pomieszczeń: 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc: znajduje się na wysokim parterze. Standard lokalu dobry. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną,domofonową i ogrzewanie centralne z kaloryferami panelowymi.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę: 434.000,00 zl. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 325.500,00 zl.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 43.400,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w: PKO BP SA I O/Poznań 22 1020 4027 0000 1402 0394 7835

Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacana była w dniu licytacji od godz. 10.45 w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńskiej la w Poznaniu w sali 106a.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu / komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie /lożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem / nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ul. 27 Grudnia 7/14, 61-737 Poznań 061 8518011; poznan14@komornik.pl

 

Numer oferty: L/165/N/01/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 325.500,00 zl
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie