[Archiwalny] Poznań, woj. wielkopolskie, ul. Galileusza - lokal mieszkalny (53 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski - kancelaria komornicza: Poznań, ul. J. Chociszewskiego 21/6, działając na podstawie art. 952 kpc, art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2014 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 210, przy ul. Kamiennogórskiej  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w 60-159 Poznań, ul. Galileusza 4D.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1 A. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 53m2 składa się- z: trzech niezależnych pokoi, łazienki, WC, kuchni, korytarza. Lokal posiada przynależne pomieszczenie piwniczne o powierzchni 1,85 m2.

Z prawem własności przedmiotowej nieruchomości związany jest udział wynoszący 5485/931918 cz. w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz prawie własności części wspólnych budynku) zapisanej w prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księdze wieczystej.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:   228.400,00zl. Cena wywołania wynosi:  171.300,00zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341  (tytułem rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej).

Ze względów bezpieczeństwa mając na uwadze wysokość rękojmi komornik sądowy rekomenduje wpłaty kwoty 22.840.00 zł. przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego j/w.

Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski ul. J. Chociszewskiego 21/6,60-255 Poznań, tel. 61 222 49 94 czynny Poniedziałek: 8.00-16.00. Wtorek-Piątek: 12.30-16.00. fax. 61 222 49 95, www.komomik-tomaszewski.pl PeKaO S.A. I/O 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/111693

 

Numer oferty: L/17/N/01/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 171.300,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie