[Archiwalny] Poznań, woj. wielkopolskie, ul. Jeleniogórska - lokal mieszkalny (58,22 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach z-ca Marek Jessa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-08-2015r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26 w sali nr 214 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   stanowiącego: - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,22 m kw położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w windę, całkowicie podpiwniczony - w piwnicy znajduje się hala garażowa i komórki lokatorskie); lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z WC oraz korytarza; z lokalem funkcjonalnie związany jest ogródek przydomowy jak również przynależy do niego komórka lokatorska o pow. 3,95 m kw oraz udział wynoszący 6217/751273 części w nieruchomości wspólnej (prawie wieczystego użytkowania gruntu do dnia 05-12-2089 r. oraz części wspólnych budynku). Budynek zawierający lokal znajduje się w kompleksie podobnych budynków tworzących tzw. I etap Osiedla Przylesie; teren jest ogrodzony i monitorowany, na obszarze osiedla znajduje się zagospodarowany teren zieleni z oczkami wodnymi i placem zabaw dla dzieci; otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane podobnymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, lasek Marceliński, tereny przemysłowe, sąd rejonowy, pętla tramwajowa, podstawowe punkty usługowo-handlowe znajdują się w nieznacznym oddaleniu; dojazd do centrum dobry ul. Jeleniogórską oraz komunikacją tramwajową i autobusową,   położonego: Poznań, ul. Jeleniogórska.

Suma oszacowania wynosi 353 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    264 975,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 330,00zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha z-cy Marka Jessa, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu w godzinach od  08:00 - 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 547/14/3 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, z-cy Marka Jessa, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Marek Jessa Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha Kancelaria Komornicza ul. Grunwaldzka 372a, 60-169 Poznań tel. 618 518 224 nr wew. 115 / fax. 618 618 051

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239114

http://www.komornik-michal-redelbach.eu/licytacje/nieruchomości/ 

Numer oferty: L/2/N/08/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 264.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie