[Archiwalny] Poznań, woj. wielkopolskie, ul. Pilicka budynek mieszkalny (udział), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej  stanowiącej:

• działkę nr 57 o powierzchni 480 m kw zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym, w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 269,54 m kw (budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne - parter oraz dwa piętra i jest w całości podpiwniczony, wejście znajduje się od tylnej strony budynku); w tylnej części nieruchomości znajduje się budynek pełniący funkcję budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42 m kw (budynek parterowy, niepodpiwniczony); nieruchomość w całości ogrodzona, część niezabudowana działki jest zadbana, porośnięta pojedynczymi krzewami i drzewami ozdobnymi, dojście do budynku utwardzone kostką brukową; uzbrojenie terenu stanowią następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, telefoniczna, kanalizacyjna; dojazd do nieruchomości ulicą Pilicką będącą drogą utwardzoną asfaltem, o przeciętnym stanie użytkowym, o niskim lokalnym natężeniu ruchu; otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane kilkunasto i kilkudziesięcioletnimi budynkami mieszkalnymi, będącymi w zabudowie wolnostojącej jak i bliźniaczej oraz pojedyncze działki budowlane niezabudowane; w promieniu 500 m znajdują się niezbędne punkty handlowo-usługowe; w odległości 200 m przebiega ul. Dąbrowskiego, gdzie znajdują się przystanki komunikacji autobusowej, natomiast w odległości około 100 metrów znajduje się linia kolejowa, położonej:  Poznań, ul. Pilicka, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 401 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 267 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 140,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680.

Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 19-08-2014 r. do godz. 09:15 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu lub w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sali nr 210 od godz. 10:15, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew X)     

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach

Kancelaria Komornicza ul Grunwaldzka 372a, 60-169 Poznań tel. 618 518 224 c-mail: kancclana@redelbach .com.pl www redelbach com. pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/156261

Numer oferty: L/126/N/07/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 267.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka