[Archiwalny] Poznań, woj. wielkopolskie, ul. Sikorskiego - lokal użytkowy, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lutego 2014r. o godzinie 12:00 w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, odbędzie się

druga licytacja

lokalu użytkowego położonego w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 41, dla którego Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW , wraz z udziałem wynoszącym 667/1686 części w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku) zapisanej w księdze wieczystej.

Nieruchomość  tj. lokal niemieszkalny wykorzystywany jako sklep wraz z zapleczem socjalnym, położona jest w parterowym, kilkudziesięcioletnim budynku. Lokal składa się funkcjonalnie z sali sprzedaży, magazynu oraz zaplecza socjalnego. Główne wejście mieści się od strony ul. Sikorskiego, w części tylnej znajduje się drugie wyjście. Pomieszczenia wykończone zostały przeciętnej jakości materiałami. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje - energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną, C.O. (piec gazowy dwufunkcyjny). gazową. Budynek mieści się w pierwszej linii zabudowy ul. Sikorskiego, będącej drogą utwardzoną brukiem, o znacznym natężeniu ruchu (zarówno korowego jak i pieszego).

Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę 336 600,00 zł. Cena wywołania wynosi 224 400.00 zł i stanowi 2/3 ceny oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 33 660,00 zł . Rękojmia powinna być złożona w lormie przelewu na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację do godz. 15:30 , lub w dniu licytacji w Sądzie od godz 11:45. w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem arl.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość lylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ul Szyperska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akl postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Mirosław Fiałkowski

ul. Szafirowa 5, Luboń

tel. 061 855 -36-45

Numer oferty: L/91/N/01/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 224.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy