[Archiwalny] Proszówki, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26.03.2015 roku o godz.ll:30 w Sądzie Rejonowym w Bochni sala nr 16 odbędzie się:

                                                  DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Proszówki  gm. Bochnia, opisanej jako działka nr 326/8 o pow.0,17 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym-murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym,niepodpiwniczonym, objętej księgą wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 507.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 338.200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.kwotę 50.730,00 zł w gotówce na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej w przeddzień licytacji

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artukule

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni ul.Sądecka 1 A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni                                

Anna Papież Kancelaria Komornicza 32-700 Bochnia ul. Sądecka la

tel.: 14 6123734

fax.: 14 6123734 mail: bochnia@komornik.pl

Numer oferty: L/112/N/02/15
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka