Prudnik, Powstańców Śląskich, lokal użytkowy z parkingiem

Opis

                      PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu  Nieruchomości w Warszawie

 ZAMIERZA ZBYĆ

Lokal w budynku mieszkalno-usługowym z około 1992 r., zlokalizowany w strefie pośredniej miasta, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 41 w bezpośrednim sąsiedztwie ZUS. Z drogi krajowej zjazd na parking- dz. 938/1. Budynek, w którym znajduje się lokal jest podpiwniczony. Budynek murowany (ściany pustak i cegła), fundamenty budynku betonowe,. Położony na terenie objętym MZP.

Powierzchnia użytkowa lokalu - 354,43 m2 (zgodnie z inwentaryzacją z dnia  09.12.2015 r.), lokal o odrębnej własności. Z własnością lokalu związany jest udział w 105/1000 cz. nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt, jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Lokal położony jest na dwóch kondygnacjach (parter i piwnica). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 354,43 m2 i w jego skład wchodzą:

-         na parterze powierzchnia użytkowa 221,7 m² -  3 przedsionki, biuro, sala sprzedażowa, komunikacja, 2 wc, pokój socjalny, szatnia, pomieszczenia biurowe, i porządkowe,

-         w części piwnicznej, powierzchnia 132,73 m²: komunikacja, 7pomieszczeń , częściowo z oknami, pom. higieniczno-sanitarne, klatka schodowa. Część pomieszczeń doświetlona , w przeszłości użytkowana jako pomieszczenia biurowe.

Lokal – wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych .

 

Działka ewidencyjna nr 938/1 położona w obrębie nr 0114 Prudnik o pow. 0,0948 ha. –  własność Skarb Państwa, PKO Bank Polski S.A. - użytkownik wieczysty do dnia 05.12.20899 r.

 

 

PRZEZNACZENIE W MIEJSKIM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI /276/ 2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004 r.( z późniejszymi zmianami) :

-         dla działek nr 937/1, 939/4 i 940/4 (na terenie działek posadowiony budynek w którym zlokalizowany jest lokal) – oznaczonym symbolem B32MW,A,U (gdzie: MW -teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających), dopuszczalna jest lokalizacja usług bytowych, usług lokalnych i administracji, szczególnie na poziomie niższych kondygnacji, A – teren obiektów i urządzeń administracji i usług administracyjnych i biurowych, U – tereny obiektów i urządzeń usługowych o wielokierunkowej możliwości inwestycyjnej (w tym usługi inne);

-         dla działki nr 938/1-symbolem B33KS, O6KDz (gdzie: KS – tereny obiektów i urządzeń obsługi transportu samochodowego), dozwala się na lokalizację usług komercyjnych z zakresu obsługi samochodów oraz na lokalizację urządzeń lokalnej infrastruktury technicznej; KDz – tereny obiektów i urządzeń dróg (ulic) publicznych klasy zbiorczej z dopuszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej i zieleni wysokiej).

 

POWIERZCHNIE :

Lokal użytkowy- powierzchnia netto 354,43 m2 

Działka gruntu nr 938/1 – 0,0948 ha.

 

FORMA WŁASNOŚCI:

Lokal – własność

Działka 938/1 - użytkowanie wieczyste

ROK BUDOWY  - oK.1992

 

Dla przedmiotowych praw prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Prudniku księgi wieczyste:

KW nr  OP1P/00037348/5 – dla lokalu

KW nr  OP1P/00037527/4 - dla działki gruntu nr 938/1

 

Oczekiwana cena SPRZEDAŻY netto  -  933 000 ,00 zł       Cena do negocjacji !

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie www.pkobp.pl/nieruchomosci

 

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości oraz do składania ofert i negocjacji warunków sprzedaży.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 696 406 870 w godzinach 9.00-15.00.

 

 

 

Numer oferty:
Region:
  • opolskie
Powierzchnia: 354,43
Cena: 933.000,00 zł
Źródło:
  • Sprzedaż własna
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny