[Archiwalny] Pruszków, woj. mazowieckie, ul. Stalowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Maria Wasilewska na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-06-2016r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 05-800 Pruszków, Stalowa. 

Nieruchomość   stanowi   działkę   gruntu    oznaczoną   w    ewidencji   gruntów   jako    działka ewidencyjna nr 18 o powierzchni 2 267 m2 z obrębu 19 położona w Pruszkowie przy ul. Stalowa  oddana w użytkowanie wieczyste oraz prawo własności znajdującego się na gruncie budynku produkcyjno-biurowego po parcelach rozbiórkowych. Na działce dostępne są następujące media: wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna, sieć gazowa (jedynie w ulicy). W środkowej części działki posadowiona jest konstrukcja żelbetowa budynku produkcyjno-biurowego z lat 70-tych po pracach rozbiórkowych obejmujących roboty rozbiórkowe ścian osłonowych zewnętrznych oraz konstrukcji dachu. Budynek nieużytkowany, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2 270 m2, a kubatura 7780 m3. 

Suma   oszacowania    wynosi    2 036 400,00 zł   netto   do   której   należy   doliczyć   podatek   VAT   co   stanowi kwotę 468 372,00zł, a więc suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 504 772,00 zł brutto zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 669 848,00 zł brutto Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 250477,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Ś.A. V O. Centrum W-wa 58 10201055 0000 9002 0024 2198 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Numer oferty: L/30/N/05/16
Region:
  • mazowieckie
Cena: 1.669.848,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny