[Archiwalny] Przedecz, woj. wielkopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2016r.r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 26. odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 62-635 Przedecz, Przedecz. 

Nieruchomość to działka gruntu nr 67/1 o powierzchni 0,5637 ha zabudowana budynkami: biurowo-magazynowym z częścią mieszkalną usytuowaną na piętrze o pow. użytkowej 372,85 m2, gospodarczo-magazynowym o pow. użytkowej 230,19 m2, stacji diagnostycznej o pow. użytkowej 67.49 m2, budynek materiałów pędnych o pow. użytkowej 16,58 m2, portierni o pow. użytkowej 26,59 m2, oraz hali warsztatowej o pow. użytkowej 191,20 m2. Elementem zagospodarowania działki jest ponadto wiata konstrukcji stalowej pokryta blachą ocynkowaną. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren aktywizacji gospodarczej.

 

Suma oszacowania wynosi 560.000,00zł + 23% VAT ( razem: 688.800,00 zł). zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 373 333,33 zł + 23% VAT ( razem: 459.200,00zł). 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56.000,00zł + 23% VAT ( razem: 68.880,00 zł ).

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/277044

Numer oferty: L/3/N/02/16
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 459.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny