[Archiwalny] Przystań, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-04-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowiecka 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 07-415 Olszewo Borki, Przystań, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych W Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą. 

Suma     oszacowania    wynosi    385 200,00 zł,    zaś    cena    wywołania    jest    równa    3/4    sumy oszacowania  i wynosi 288 900,00 zł.  Działka  ma  kształt  nieregularnego  wielokąta, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Działka ogrodzona siatką stalową uzbrojona w przyłącze energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo. Budynek mieszkalny drewniany o pow. zabudowy 69 m2, pow. użytkowej 54,70 m2, parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w 1939 roku, kryty eternitem. Ogólny stan techniczny budynku średni, standard  wykończenia  średni.  Drugi  budynek  mieszkalny  drewniany,  kryty  blachą  powlekaną,  parterowy  z użytkowym poddaszem, z dobudowaną murowaną kotłownią, o pow. zabudowy 95 m2, pow. użytkowej 106,72 m2, wybudowany  w  2002  roku.  Stan  techniczny  bardzo  dobry,  standard  wykończenia  dobry.   Budynek gospodarczy drewniany, z bali, o pow. zabudowy 31 m2, wybudowany w 1939 roku, kryty eternitem, stan techniczny zły.       Budynek  gospodarczy  murowany, parterowy,  kryty  eternitem,  o  pow.  zabudowy 91 m2, wybudowany w 1960 roku, stan techniczny zadowalający. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 520,00 zł.   Rękojmia   powinna   być   złożona  w  gotówce  albo  książeczce  oszczędnościowej  banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 10203802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek Kancelaria Komornicza w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 29 teł. 029 7643207, fax 029 7609353 e-mail: ostrolekaizacharek@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120732

 

Numer oferty: L/188/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 288.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka