[Archiwalny] Puck, woj. pomorskie, ul. Wejherowska - lokal mieszkalny (37,80 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2015 o godz. 08:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 12, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Wejherowska, 84-100 Puck, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 37,80 m2 znajduje się na wysokim parterze i składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica (komórka lokatorska) o powierzchni 1,70 m2. Na wprost drzwi wejściowych znajduje się przedpokój, z którego prowadzi wejście do poszczególnych pomieszczeń – na lewo do pokoju z aneksem kuchennym, na wprost do łazienki i na prawo do pokoju. W pokoju z aneksem kuchennym przedpokoju i łazience podłogi wyłożone są płytkami ceramicznymi. W pokoju podłoga wyłożona linoleum. W pokojach ściany malowane, a w aneksie kuchennym obłożone częściowo glazurą. W przedpokoju i łazience ściany obłożone płytkami ceramicznymi. Okna są pcv. Drzwi wewnętrzne płycinowe. Drzwi wejściowe wzmacniane. Nie stwierdzono oznak zawilgocenia. Instalacje sprawne. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie etażowe gazowe (indywidualny kocioł gazowy dwufunkcyjny). Stan techniczny oraz standard wykończenia i wyposażenia – dobry. 

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/192142

 

Numer oferty: L/7/N/01/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 120.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie